Čistili sme Borovicový háj

V sobotu 14. apríla 2018 zorganizovalo Dobrovoľnícke centrum Košíc v spolupráci s MČ Košice-Západ už tradičné čistenie jednej z najväčších a najobľúbenejších zelených plôch na Terase. Akcie sa zúčastnilo 15 dobrovoľníkov, ktorým na čistote Borovicového hája záleží. Za aktívnej účasti starostu mestskej časti Košice-Západ a niektorých poslancov začalo pracovné dopoludnie. Mestská časť poskytla dobrovoľníkom rukavice, vrecia na odpad a zabezpečila veľkokapacitný kontajner.
Výsledkom prečesávania celého hája, ktoré trvalo od 9:00 hod. do 13:00 hod. bol celý veľkokapacitný kontajner plný najrôznejšieho odpadu. Ďalší odpad, ktorý ostal nahromadený na kopách pozdĺž peších komunikácií v okolí Borovicového hája bude s pomocou pracovníkov malých obecných služieb čo najskôr odstránený a zlikvidovaný.
Všetkým zúčastneným, ako aj Dobrovoľníckemu centru Košíc veľmi pekne ďakujeme, že svojou aktivitou prispeli ku krajšiemu životnému prostrediu na Terase.