Čierna skládka v asanačnom pásme

Naneštastie čierne skládky sa nevyhýbajú ani Terase. Jednu takú v lokalite "asanačného pásma" si všimol aj starosta Marcel Vrchota. 

Dnes je hora odpadu minulosťou a zamestnanci mestskej časti ju vypratali za pomoci veľkokapacitného kontajneru.

Ak sa aj vy potrebujete zbaviť väčších nepotrebných vecí, pripravili sme pre Vás graficky prehľadný „Kalendár Veľkokapacitných kontajnerov na Terase 2019“, kde nájdete umiestnenie a dátumy umiestnenia veľkých kontajnerov. Prípadne môžete využiť zberný dvor Popradská ( Luník II ).

Spravme si spoločne Terasu čistejšou

Za mestskú časť ďakujeme.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov