05. Chov psa

 

VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Košice – Západ
vydanie prvej známky držiteľovi psa bezodplatne 
vydanie náhradnej známky držiteľovi psa  3,50 eur

 

Ďalšie informácie

Dokumenty