Burza v Terasáčiku

V piatok 24.mája sa v priestoroch denného centra na Laboreckej ulici č. 2 uskutočnila detská charitatívna burza. Mestká časť-Košice Západ poskytla mamičkám priestor, kde mohli predávať detské oblečenie i hračky a zároveň mohli mamičky prispieť i na dobrú vec. Ďakujeme predávajúcim i ostatným zúčastneným za ich dary, ktoré urobia radosť niekomu, kto to naozaj potrebuje. Na základe pozitívnych ohlasov zo strany mamičiek sme sa rozhodli tieto malé burzy v dennom centre na Laboreckej ulici organizovať pravidelne. O termíne ďalšej detskej burzy Vás budeme informovať.