AJ VO FEBRUÁRI ZAČÍNAME KURZY PRE SENIOROV

Vážení záujemci,

aj tohtoročný február pre vás prináša príležitosť v oblasti počítačov a pohybu v podobe kurzov pre seniorov, ktoré budú prebiehať opäť v štvortýždňových intervaloch, a to nasledovne:

POČÍTAČOVÝ KURZ pre seniorov v termíne od 05. 02. - 28. 02. 2019 každý utorok a štvrtok. Skupina začiatočníkov v čase od 09.00 - 10.30 hod. a skupina pokročilých v čase od 10.30 - 12.00 hod. Seniori si osvoja zručnosti v PC programoch a základných úkonoch, internetových prehliadačoch, či sociálnych sieťach.

Cena za kurz: 5,- Eur

POHYBOVÝ PROGRAM pre seniorov v termíne od 04. 2. - 27. 02. 2019 každý pondelok a stredu. Kurz bude prebiehať v čase od 09.00 - 10.00 hod. Cvičenie bude prebiehať pod vedením kvalifikovaného pohybového pedagóga a je zamerané na upevnenie zdravia, odbúranie stresu a relax. Prineste si so sebou pohodlné oblečenie a vhodnú ľahkú obuv.

Cena za kurz: 5,- Eur