64. ročník Hviezdoslavovho Kubína má svojich víťazov

 „Do umeleckého prednesu musí recitátor vždy vložiť kúsok svojho srdca.“
Eva Kalnická

Recitátorom sa človek nenarodí, môže sa ním stať, ak dostal do vienka trochu talentu
a má možnosť ho ďalej rozvíjať.


Takúto možnosť mali všetci mladí recitátori, ktorí sa 6. a 9. apríla 2018 zúčastnili okresného kola súťaže v  umeleckom prednese poézie a prózy ZŠ Košice – okolie 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Už tradične zavítali do  priestorov Átrium klubu Mestskej časti Košice-Západ, ktorá danú súťaž zastrešuje. Organizátorom z poverenia Okresného úradu Košice - odboru školstva bola, ako po minulé roky, Základná škola v Malej Ide.     O mladé talenty ani tento rok nebola núdza. Súťažilo sa v troch kategóriách, zvlášť v próze a zvlášť v poézii. Celkovo sa o víťazstvo uchádzalo 66 recitátorov v próze a 69 recitátorov v poézii z 30 škôl v okrese. Prvým predpokladom úspechu je vhodný výber textu a druhým jeho prežitie a odovzdanie poslucháčom. Kto toto zvládol, u odbornej poroty vysoko zabodoval.   Zaujali nielen ostrieľaní recitátori, ale aj nové talenty predovšetkým v I. kategórii (žiaci 2. – 4. ročníkov). Postup do krajského kola si v próze vyslúžili hneď dve recitátorky – Ester Máleková zo ZŠ Kalša, ktorá mala silnú konkurenciu v Sofii Andresovej zo ZŠ Skároš. Obe recitátorky podali vynikajúci výkon. Málotriedne školy tak zabodovali.  Podobná situácia bola aj v II. kategórii prednesu prózy. Aj tam do krajského kola odporučila porota dve recitátorky. Tamara Daduľáková zaujala nezvyčajným textom Kniha o cintoríne. Za vážnym názvom sa ukrýval vtipný text. Taký bol aj text druhej postupujúcej, Petry Hirkovej,  Ušká a ušiská. Aj v ostatných kategóriách nebola núdza o výborne zvládnuté prednesy. Odborná porota preto okrem 1. – 3. miest udelila aj ďalšie ocenenia (viď výsledková listina). Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným  recitátorom, ako aj ich pedagógom či rodičom, ktorí im pomáhajú odhaľovať krásu umeleckého slova. Možno z nich vyrastú budúci herci či moderátori. Mnoho z hereckých hviezd začínalo svoju kariéru práve prostredníctvom Hviezdoslavovho Kubína.  Ktovie, či práve teraz sa nezrodila nová herecká hviezda. Poďakovanie patrí aj organizátorom súťaže, ZŠ Malá Ida, za zdarný priebeh, občerstvenie i diplomy a knižné odmeny pre víťazov. Nezištnú pomoc poskytla aj  koordinátorka súťaže, pani Klára Sádová, a pracovníci Átrium klubu.

Ďakujeme všetkým, vrátane odbornej poroty, ktorá to nikdy nemá ľahké.
Tešíme sa na stretnutie zasa o rok.

Mgr. Alžbeta Ličková, ZŠ Malá Ida