Archív - zákazky a prieskumy trhu

Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17
30.6.2020

Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17.


Stravovanie OS
18.6.2020

Stravovanie OS

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania vo forme obedov pre klientov opatrovateľskej služby.


Projektová dokumentácia ZOS Laborecká 2
2.6.2020

Projektová dokumentácia ZOS Laborecká 2

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2".


Komunálne vozidlo
28.5.2020

Komunálne vozidlo

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup špeciálne upraveného elektrického komunálneho vozidla na tlakové umývanie a kropenie komunikácií.


Dodanie šijacieho stroja
14.5.2020

Dodanie šijacieho stroja

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je dodanie šijacieho stroja.


Oprava schodiska na Ipeľskej ulici č. 18
29.4.2020

Oprava schodiska na Ipeľskej ulici č. 18

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je oprava schodiska na Ipeľskej ulici č. 18


Oprava schodiska na ulici Slobody č. 25
29.4.2020

Oprava schodiska na ulici Slobody č. 25

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je oprava schodiska na ulici Slobody č. 25.


Oprava schodiska na ulici Slobody č. 17
29.4.2020

Oprava schodiska na ulici Slobody č. 17

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je oprava schodiska na ulici Slobody č. 17.


Deratizácia - jar 2020
26.3.2020

Deratizácia - jar 2020

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je celoplošná jarná deratizácia budov a pozemkov vo vlastníctve a správe verejného obstarávateľa v roku 2020.


Tlač občasníka 2020
3.3.2020

Tlač občasníka 2020

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu bola tlač občasníka Mestskej časti Košice-Západ v roku 2020.