Archív - zákazky a prieskumy trhu

Energetický certifikát
18.11.2019

Energetický certifikát

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je realizácia energetickej certifikácie budov, ktoré sú vo vlastníctve, správe, resp. nájme Mestskej časti Košice-Západ a dodanie osvedčenia o vykonanej certifikácii tzv. energetického certifikátu v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Poistenie majetku
18.11.2019

Poistenie majetku

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve a správe Mestskej časti Košice-Západ a poistenie zodpovednosti mestskej časti voči tretím osobám.


Oprava schodiska v Katkinom parku
18.11.2019

Oprava schodiska v Katkinom parku

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska v Katkinom parku.


Oprava schodiska na Orgovánovej ulici č. 15
18.11.2019

Oprava schodiska na Orgovánovej ulici č. 15

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Orgovánovej ulici č. 15.


Oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 16
18.11.2019

Oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 16

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 16.


Oprava schodiska na Jedlíkovej ulici č. 11
18.11.2019

Oprava schodiska na Jedlíkovej ulici č. 11

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Jedlíkovej ulici č. 11.


Dostavba miestnej obslužnej komunikácie na Žarnovickej a Prievidzskej ulici v Košiciach
18.11.2019

Dostavba miestnej obslužnej komunikácie na Žarnovickej a Prievidzskej ulici v Košiciach

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dostavba miestnej obslužnej komunikácie na Žarnovickej a Prievidzskej ulici v Košiciach.


Oprava schodiska na ulici Slobody č. 25
28.10.2019

Oprava schodiska na ulici Slobody č. 25

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na ulici Slobody č. 25.


Oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 10
28.10.2019

Oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 10

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 10.


Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17
28.10.2019

Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17.