Archív - zákazky a prieskumy trhu

Revitalizácia schodov na ulici Tri hôrky č. 1
27.6.2019

Revitalizácia schodov na ulici Tri hôrky č. 1

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je revitalizácia schodov na ulici Tri hôrky č. 1.


Oprava chodníkov
19.6.2019

Oprava chodníkov

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava chodníkov v Mestskej časti Košice-Západ.


Lavičky
6.6.2019

Lavičky

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je dodanie a montáž 10 ks Antisleep lavičiek s dvojitým predelením.


Športové ihrisko Šafárikova trieda
6.6.2019

Športové ihrisko Šafárikova trieda

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je obstaranie a montáž prvkov mobiliáru za účelom vytvorenia športového ihriska na Šafárikovej triede v Košiciach.


Deratizácia - jar 2019
25.4.2019

Deratizácia - jar 2019

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky za celoplošnú jarnú deratizáciu budov a pozemkov vo vlastníctve a správe verejného obstarávateľa v roku 2019.


Zákazka tzv. malého rozsahu - služby na výcvik psov
22.3.2019

Zákazka tzv. malého rozsahu - služby na výcvik psov

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu na obstaranie základného kynologického výcviku spojeného s informačnými prednáškami.


Tlač občasníka v priebehu roka 2019 č. 2
15.3.2019

Tlač občasníka v priebehu roka 2019 č. 2

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky k zabezpečeniu tlače občasníka Mestskej časti Košice - Západ v priebehu roka 2019.


Tlač občasníka v priebehu roka 2019
14.2.2019

Tlač občasníka v priebehu roka 2019

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky k zabezpečeniu tlače občasníka Mestskej časti Košice - Západ v priebehu roka 2019.


Detské ihrisko Obrody 27
19.9.2018

Detské ihrisko Obrody 27

Verejný obstarávateľ realizoval obstarávanie k predmetu zákazky: Revitalizácia detského ihriska Obrody 27.


Detské ihrisko Obrody 27
31.8.2018

Detské ihrisko Obrody 27

Verejný obstarávateľ realizoval obstarávanie k predmetu zákazky: Revitalizácia detského ihriska Obrody 27.