Archív - zákazky a prieskumy trhu

Oprava schodiska na Ružínskej ulici č. 17
7.9.2020

Oprava schodiska na Ružínskej ulici č. 17

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Ružínskej ulici č. 17.


PD Katkin park
31.8.2020

PD Katkin park

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu "REVITALIZÁCIA KATKINHO PARKU".


Multifunkčné zariadenia 2020
25.8.2020

Multifunkčné zariadenia 2020

Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je prenájom 2 ks multifunkčných zariadení vrátane zabezpečenia servisných služieb.


Antisleep lavička
24.7.2020

Antisleep lavička

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je dodanie a montáž 20 ks Antisleep lavičiek s dvojitým predelením.


Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17
30.6.2020

Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17.


Stravovanie OS
18.6.2020

Stravovanie OS

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania vo forme obedov pre klientov opatrovateľskej služby.


Projektová dokumentácia ZOS Laborecká 2
2.6.2020

Projektová dokumentácia ZOS Laborecká 2

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2".


Komunálne vozidlo
28.5.2020

Komunálne vozidlo

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup špeciálne upraveného elektrického komunálneho vozidla na tlakové umývanie a kropenie komunikácií.


Dodanie šijacieho stroja
14.5.2020

Dodanie šijacieho stroja

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je dodanie šijacieho stroja.


Oprava schodiska na Ipeľskej ulici č. 18
29.4.2020

Oprava schodiska na Ipeľskej ulici č. 18

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je oprava schodiska na Ipeľskej ulici č. 18