Architektonický seminár

Seminár "Architektonický a urbanistický vývoj Terasy za 50 rokov a súčasné výzvy rozvoja" - 13.-14. jún 2012, Košice

Prezentácie prednášajúcich usporiadané podľa blokov:

Prezentácie víťazných súťažných návrhov Kino Družba a Peší ťah Terasa    Súbor zip - (387 MB)

Prezentácie bloku Architektúra a urbanizmus - Ing.arch. Radoslav Mokriš (KPU), Ing.arch. Alexander Bel, prof. Ing.arch. Bohumil Kováč (FA STUBA), PhD., Ing.arch. Petronela Királyová (ÚHA), PhDr. Jozef Kravec (ÚHA), Ing.arch. Martin Jerguš (ÚHA)    Súbor zip - (407 MB)

Prezentácie bloku Zeleň a verejné priestranstvá - Ing.arch. Zora Pauliniová, Ing. Peter Bali (SMZ)    Súbor zip - (66,7 MB)

Prezentáce bloku Komunity - Ing.arch. Zora Pauliniová , Ing. Blanka Berkyová a Christian Potiron (projekt SPOTs,  Košice 2013, n.o.)    Súbor zip - (23,3 MB)

Zborník zo seminára

Program seminára