Architektonické súťaže

Architektonické súťaže

Vyhodnotenie súťaží „Peší ťah Terasa“ a „Kino Družba“
8.6.2012

Vyhodnotenie súťaží „Peší ťah Terasa“ a „Kino Družba“

Výsledky hodnotenia poroty ideových študentských súťaží „Peší ťah Terasa“ a „Kino Družba“


 

Urbanisticko-architektonická súťaž „Peší ťah Terasa“

MČ Košice – Západ v spolupráci s Mestom Košice vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa Občianskeho zákonníka s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 618 / 2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ PEŠÍ ŤAH TERASA.

Pre pristup ku kompletným súťažným podkladom kontaktujte sekretára súťaže: sutazpesitah@kosicezapad.sk

Dokumenty


 

Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“

MČ Košice – Západ v spolupráci s Mestom Košice vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa Občianskeho zákonníka s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 618 / 2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) IDEOVO - ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ "KINO DRUŽBA"

Pre pristup ku kompletným súťažným podkladom kontaktujte sekretára súťaže: sutazkinodruzba@kosicezapad.sk

Dokumenty