Aktuality - Územné plánovanie

Stanovisko MČ Košice - Západ k Územnému plánu mesta Košice - koncept riešenia
1.10.2018

Stanovisko MČ Košice - Západ k Územnému plánu mesta Košice - koncept riešenia

Stanovisko Mestskej časti Košice - Západ k Územnému plánu mesta Košice - koncept riešenia.


Verejné prerokovanie strategického dokumentu
12.9.2018

Verejné prerokovanie strategického dokumentu

Pozývame vás na verejné prerokovanie pripravovaného strategického dokumentu, ktorého ústrednou témou bude „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia“.


Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia“
15.5.2018

Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia“

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia" sa uskutoční dňa 16. mája 2018.


Rozširujeme detské ihrisko na Orgovánovej ulici
17.8.2017

Rozširujeme detské ihrisko na Orgovánovej ulici

Projekt "Detské ihrisko Orgovánová" sa začal realizovať počiatočnými terénnymi úpravami.


Terasa získala grant na obnovu detského ihriska
21.3.2017

Terasa získala grant na obnovu detského ihriska

Mestská časť Košice - Západ získala grant od spoločností Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o. a Karpatská nadácia v rámci grantového programu Getrag pre ľudí.


Rokovali sme o Borovicovom háji
27.2.2017

Rokovali sme o Borovicovom háji

Obľúbený Borovicový háj na Terase patrí k vyhľadávaným rekreačným zónam nielen pre obyvateľov našej mestskej časti, ale aj celých Košíc. Budúcnosť tohto biokoridoru je v poslednej dobe často predmetom komunikácie médií, občianskych združení aj občanov mesta.


Rokovali sme o novom územnom pláne mesta Košice
16.2.2017

Rokovali sme o novom územnom pláne mesta Košice

Dňa 14.02.2016 sa uskutočnilo rokovanie vedenia Mestskej časti Košice – Západ so zástupcami spracovateľského tímu pripravovaného nového územného plánu mesta Košice.


Na Terase pribudnú ďalšie fitparky
8.7.2016

Na Terase pribudnú ďalšie fitparky

V týchto dňoch začala Mestská časť Košice - Západ proces výstavby dvoch fitparkov, a to v lokalite Tri Hôrky 1 a Šafárikova trieda 21.