Miestne zastupiteľstvo

Novým poslancom miestneho zastupiteľstva sa stal Dušan Drotár
16.5.2018

Novým poslancom miestneho zastupiteľstva sa stal Dušan Drotár

Dňa 15. mája 2018 zasadlo Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ, ktorého dôležitým bodom rokovania bolo zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho zastupiteľstva.


Mestská časť Košice - Západ bude mať nového poslanca
7.3.2018

Mestská časť Košice - Západ bude mať nového poslanca

Dňa 5. marca 2018 prevzal z rúk starostu MČ Košice - Západ osvedčenie o vzniku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva náhradník vo volebnom obvode č. 3, pán Dušan Drotár.


Ocenení jednotlivci a kolektívy na Terase
28.5.2012

Ocenení jednotlivci a kolektívy na Terase

Šesť jednotlivcov a dva kolektívy si v piatok 25. mája v Spoločenskom pavilóne na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva prevzali Ceny Mestskej časti Košice - Západ a Ceny starostu Mestskej časti Košice - Západ.


Decembrové rokovanie zastupiteľstva MČ Košice - Západ
14.12.2011

Decembrové rokovanie zastupiteľstva MČ Košice - Západ

Poslanci Terasy na svojom VII. tohtoročnom rokovaní jednohlasne schválili programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na roky 2012-2014.


VI. rokovanie miestneho zastupiteľstva
5.10.2011

VI. rokovanie miestneho zastupiteľstva

V utorok 4.10.2011 sa na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Západ uskutočnilo v poradí šieste rokovanie miestneho zastupiteľstva