Majetok

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
30.8.2019

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.