Home

Finančný príspevok mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu
4.6.2020

Finančný príspevok mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu

Mestská časť Košice-Západ oznamuje dôchodcom s trvalým pobytom v mestskej časti a príjmom do 450 €


Otvárame detské ihriská
21.5.2020

Otvárame detské ihriská

Zoznam otvorených detských ihrísk v Mestskej časti Košice - Západ


Oznam pre obyvateľov
20.5.2020

Oznam pre obyvateľov

V období od 25.05.2020 bude Miestny úrad MČ Košice-Západ otvorený v novom režime


Harmonogram pozberu posypového materiálu
18.5.2020

Harmonogram pozberu posypového materiálu

Vážení obyvatelia, zverejňujeme harmonogram pozberu posypového materiálu z bočných komunikácii v Mestskej časti Košice-Západ.


Odstávka systému centrálneho zásobovania teplom
4.5.2020

Odstávka systému centrálneho zásobovania teplom

Plánovaná celosystémová odstávka systému centrálneho zásobovania teplom

Koncerty pod balkónmi Terasy pokračujú
26.5.2020

Koncerty pod balkónmi Terasy pokračujú

Koncerty pod balkónmi Terasy pokračujú, tentokrát s Robom Opatovským


Otvorenie výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA
17.5.2020

Otvorenie výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA

Milí priatelia kultúry a umenia,


15. máj - Vernisáž výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA
14.5.2020

15. máj - Vernisáž výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA

Milí fanúšikovia folklóru a ornamentiky.


Zmena termínu konania koncertov
30.4.2020

Zmena termínu konania koncertov

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sme sa rozhodli presunúť sériu koncertov "POD BALKÓNMI A OKNAMI TERASY" na budúci týždeň.


Na Terase pod balkónmi zaznejú koncerty Peťa Cmorika
23.4.2020

Na Terase pod balkónmi zaznejú koncerty Peťa Cmorika

V pilotnej fáze sú pripravené spolu 4 koncerty, ktoré budú na vybraných priestranstvách


Oznámenie o nezverejňovaní elektronických oznámení o doručení zásielok osobám s trvalým pobytom: Košice-Západ a oznámení o zrušení trvalého pobytu.


 

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2019
4.6.2020

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2019

Mestská časť Košice-Západ zostavila programový rozpočet na rok 2019 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Návrh Doplnku č. 1, Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ
3.6.2020

Návrh Doplnku č. 1, Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ

Návrh Doplnku č. 1, Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ č.1/2019 o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ


Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ
3.6.2020

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ č. 1/2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luníku II


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
7.4.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022
18.2.2020

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022

Centrálna úradna elektronická tabuľa
5.4.2018

Centrálna úradna elektronická tabuľa

Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)