Home

Aktuality
Začala sa rekonštrukcia Pražskej ulice
22.7.2022

Začala sa rekonštrukcia Pražskej ulice

Vedenie mestskej časti Košice-Západ žiadalo správcu komunikácie od roku 2019 o komplexnú opravu Pražskej ulice


Veľkoobjemový odpad nepatrí ku kontajnerom!
8.7.2022

Veľkoobjemový odpad nepatrí ku kontajnerom!

Veľkoobjemový a stavebný odpad (napríklad staré matrace, elektronika, vymenená sanita, starý nábytok a pod.) nepatrí na kontajneroviská


Príspevok za ubytovanie odídenca po 30.06.2022
29.6.2022

Príspevok za ubytovanie odídenca po 30.06.2022

Vláda SR schválila dňa 16.06.2022 nové Nariadenie vlády SR č. 218/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Spravodajstvo
Terasáčik - December 2022
24.11.2022

Terasáčik - December 2022

Milí rodičia, milé deti.


Remeselné a vianočné trhy Terasy 2022
21.11.2022

Remeselné a vianočné trhy Terasy 2022

Remeselné a vianočné trhy Terasy sa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu opäť vracajú.


XXIX. Slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany
14.11.2022

XXIX. Slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany

Dňa 11.novembra 2022 sa uskutočnil XXVIX. ročník slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. Košické výberové kolo prinieslo v tento magický dátum 11. 11. 2022 množstvo kvalitných prednesov a skutočný umelecký zážitok.

Úradná tabuľa MČ
21.11.2022

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie pre stavbu „Novostavba bytového domu KOBIVA"


16.11.2022

Výberové konanie

Výberové konanie na referenta Oddelenia rozvoja11.11.2022

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv


10.11.2022

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou aj elektronicky


10.11.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre konanie referenda

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre konanie referenda dňa 21.01.2023, na území mestskej časti Košice-Západ


8.11.2022

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií


8.11.2022

Delegovanie do volebných komisií

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky


8.11.2022

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou


8.11.2022

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou

Nastavenia cookies