Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10 11.12.2017
Oznámenie o uložení zásielky 06.12.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 04.12.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 01.12.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 28.11.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 28.11.2017
Oznámenie o uložení zásielky 27.11.2017
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020 23.11.2017 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020 - 1.33 MB
Zámer prevodu nehnuteľného majetku formou zámeny z dôvodu hodného osobného zreteľa 22.11.2017
Výsledok prešetrenia petície vo veci nesúhlasu s výstavbou kynologického parku v komplexe bytových domov Humenská č. 14, 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Košice 09.11.2017
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie venčoviska (vrátane oplotenia) na Bernolákovej ulici č. 2, 4 a 6 v Košiciach. 02.11.2017
Verejná vyhláška 06.10.2017
Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich Okresného súdu košice II 12.09.2017 Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacih Okresného súdu košice II na volebné obdobie 2018 - 2021 - 204.63 kB
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 28.08.2017 Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - 254.85 kB
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 17.08.2017
Informácia pre voliča 28.06.2017 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23.júna2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - 127.38 kB
Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto 09.06.2017
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016 24.05.2017 Záverečný účet MČ Košice - Západ za rok 2016 - 1.76 MB
Zisťovanie SILC 13.04.2017
Zisťovanie IKT 13.04.2017
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017 30.03.2017
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019 06.03.2017 Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 2.8 MB
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2017 29.11.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2017 - 358.95 kB
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 25.11.2016 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 1.92 MB
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytových domoch Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6 08.07.2016
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 08.06.2016
Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 10 06.06.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti 30.05.2016
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015 26.05.2016
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino" 03.12.2015