Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o uložení zásielky 17.08.2017
Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10 17.08.2017
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 17.08.2017
Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10 16.08.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 16.08.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 16.08.2017
Oznámenie o uložení zásielok 15.08.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 10.08.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 10.08.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 08.08.2017
Oznámenie o uložení zásielok 07.08.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 03.08.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 03.08.2017
Oznámenie o uložení zásielok 02.08.2017
Informácia pre voliča 28.06.2017 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23.júna2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - 127.38 kB
Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto 09.06.2017
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016 24.05.2017 Záverečný účet MČ Košice - Západ za rok 2016 - 1.76 MB
Zisťovanie SILC 13.04.2017
Zisťovanie IKT 13.04.2017
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017 30.03.2017
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019 06.03.2017 Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 2.8 MB
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2017 29.11.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2017 - 358.95 kB
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 25.11.2016 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 1.92 MB
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytových domoch Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6 08.07.2016
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 08.06.2016
Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 10 06.06.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti 30.05.2016
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015 26.05.2016
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino" 03.12.2015
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018 27.11.2015