Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o uložení zásielky 23.06.2017
Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10 23.06.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 23.06.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 23.06.2017
Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10 22.06.2017
Oznámenie o uložení zásielok 21.06.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice - Západ č.2/2017 o organizácii miestneho referenda 19.06.2017 VZN MČ Košice - Západ č.2/2017 o organizácii miestneho referenda - 278.29 kB
Oznámenie o uložení zásielok 16.06.2017
Oznámenie o uložení zásielok 14.06.2017
Oznámenie o uložení zásielok 12.06.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 12.06.2017
Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto 09.06.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania 09.06.2017 Oznámenie o začatí kolaudacného konania - 942.53 kB
Oznámenie o uložení zásielok 08.06.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 08.06.2017
Zámer - „Apartmánové domy Medická“ 01.06.2017
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016 24.05.2017 Záverečný účet MČ Košice - Západ za rok 2016 - 1.76 MB
Zisťovanie SILC 13.04.2017
Zisťovanie IKT 13.04.2017
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017 30.03.2017
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019 06.03.2017 Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 2.8 MB
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2017 29.11.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2017 - 358.95 kB
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 25.11.2016 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 1.92 MB
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytových domoch Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6 08.07.2016
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 08.06.2016
Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 10 06.06.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti 30.05.2016
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015 26.05.2016
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino" 03.12.2015
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018 27.11.2015