Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10 16.02.2018
Oznámenie o uložení zásielky 16.02.2018
Oznámenie o uložení zásielok 15.02.2018
Oznámenie o uložení zásielky 13.02.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 13.02.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 08.02.2018
Oznámenie o uložení zásielky 08.02.2018
Oznámenie o uložení zásielok 07.02.2018
Oznámenie o uložení zásielok 06.02.2018
Oznámenie o uložení zásielky 05.02.2018
Oznámenie o uložení zásielok 02.02.2018
NÁVRH VZN MČ Košice - Západ č. 1/2018 31.01.2018 Návrh VZN MČ Košice - Západ č.1/2018 o stanovení výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach - 82.39 kB
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020 23.11.2017 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020 - 1.33 MB
Zámer prevodu nehnuteľného majetku formou zámeny z dôvodu hodného osobného zreteľa 22.11.2017
Výsledok prešetrenia petície vo veci nesúhlasu s výstavbou kynologického parku v komplexe bytových domov Humenská č. 14, 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Košice 09.11.2017
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie venčoviska (vrátane oplotenia) na Bernolákovej ulici č. 2, 4 a 6 v Košiciach. 02.11.2017
Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich Okresného súdu košice II 12.09.2017 Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacih Okresného súdu košice II na volebné obdobie 2018 - 2021 - 204.63 kB
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 28.08.2017 Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - 254.85 kB
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 17.08.2017
Informácia pre voliča 28.06.2017 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23.júna2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - 127.38 kB
Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto 09.06.2017
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016 24.05.2017 Záverečný účet MČ Košice - Západ za rok 2016 - 1.76 MB
Zisťovanie SILC 13.04.2017
Zisťovanie IKT 13.04.2017
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017 30.03.2017
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019 06.03.2017 Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 2.8 MB
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2017 29.11.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2017 - 358.95 kB
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 25.11.2016 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 1.92 MB
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytových domoch Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6 08.07.2016
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 08.06.2016