PRIESTORY A VYBAVENIE

Priestory na prenájom

Ponúkame Vám priestory na prenájom pre organizovanie denného prímestského tábora, počas prázdnin,  s možnosťou využitia napríklad jazykových kurzov, PC  alebo tanečných kurzov.

Mestská časť Košice - Západ ponúka v budove Átrium klubu prenájom priestorov, ktoré sú vhodné aj na firemné školenia a semináre, obchodné rokovania, školenia zamestnancov, manažérske kurzy, rekvalifikačné kurzy a podobne. Výška nájomného je stanovená podľa platného cenníka krátkodobého nájmu majetku.

Priestory sa nachádzajú na prízemí ( veľká sála, foyer, dvorana, klubovňa, kuchynka) a na poschodí (malá sála I, malá sála II., PC učebňa s 12 počítačmi, šatne) s vybavením ako ozvučenie, premietacia technika, skákací hrad.

Bližšie informácie získate  na adrese:
Átrium klub, Zuzkin park 4, 040 11 Košice
alebo na telefónnych číslach:
+421 55/643 25 71
+421 911 207 780
e-mail: atrium @ kosicezapad.sk

PRIESTORY A VYBAVENIE V SKRATKE

PRÍZEMIE

 • VEĽKÁ SÁLA (do 120 osôb)  
 • FOYER
 • DVORANA
 • KLUBOVŇA
 • KUCHYNKA

 

POSCHODIE

 • MALÁ SÁLA I. (do 60 osôb)
 • MALÁ SÁLA II. (do 40 osôb)
 • PC UČEBŇA (do 30 osôb)
 • ATELIÉR (do 15 osôb)

VYBAVENIE

 • OZVUČENIE
 • PREMIETACIA TECHNIKA
 • SKÁKACÍ HRAD

PRENÁJOM PRIESTOROV A SLUŽBY

Mestská časť Košice - Západ ponúka v budove Átrium klubu prenájom priestorov na firemné školenia a semináre, obchodné rokovania, školenia zamestnancov, manažérske kurzy, rekvalifikačné kurzy a podobne.

V prípade záujmu (po predbežnej telefonickej konzultácii ohľadom termínu) je nutná písomná objednávka aspoň 2 týždne pred konaním akcie.

V liste (žiadosti, objednávke), ktorý slúži ako podklad na spracovanie zmluvy o jednorazovom a krátkodobom nájme nebytových priestorov, je potrebné uviesť:

 • predmet nájmu (veľká sála, klubovňa, foyer, kuchynka, dvorana, malá sála I., malá sála II., počítačová učebňa, ateliér)
 • účel nájmu (prednáška, školenie, seminár, schôdza a iné)
 • predpokladaný počet zúčastnených osôb
 • doba nájmu (dátum a celkový čas trvania akcie od - do, vrátane prípravných a záverečných prác)
 • ďalšie požiadavky (dodatočné ozvučenie s technickou službou, dataprojektor, premietacie plátno, kinoprojektor s technickou službou)
 • názov zmluvného partnera, meno štatutárneho zástupcu, sídlo organizácie, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo
  a e-mailovú adresu kontaktnej osoby.

Výška nájomného je stanovená podľa platného cenníka krátkodobého nájmu majetku v kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub.

Bližšie informácie získate v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. na adrese:

Átrium klub
Zuzkin park 4
040 11 Košice

alebo na telefónnych číslach:
+421 55/643 25 71
+421 911 207 780

E-mail: atriumklub@kosicezapad.sk

 

PANORAMATICKÝ POHĽAD - VEĽKÁ SÁLA

   

PANORAMATICKÝ POHĽAD - MALÁ SÁLA

   

PANORAMATICKÝ POHĽAD - KLUBOVŇA