Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

S volenými zástupcami z jednotlivých obvodov sa budete môcť každú stredu v čase od 15.00 hod do 17.00 hod. v poslaneckej miestnosti na 1. poschodí miestneho úradu.


 

Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v roku 2017

 

mesiac poslanec dátum čas
január Adamčíková Margita, JUDr. 11. január 2017 15:00 - 17:00
Badliková Mária, Mgr. 18. január 2017 15:00 - 17:00
Bojčík Jozef, PaedDr., MPH 25. január 2017 15:00 - 17:00
február Budišová Marta, JUDr. 1. február 2017 15:00 - 17:00
Bucher Slavomír, RNDr., PhD. 8. február 2017 15:00 - 17:00
Kočiš Stanislav, Ing. 15. február 2017 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 22. február 2017 15:00 - 17:00
marec Rychnavský Štefan, Mgr. 1. marec 2017 15:00 - 17:00
Sitkár Andrej, Ing. 8. marec 2017 15:00 - 17:00
Varga Zsolt, JUDr. 15. marec 2017 15:00 - 17:00
Veles Emil 22. marec 2017 15:00 - 17:00
Zemková Beáta, JUDr. 29. marec 2017 15:00 - 17:00
apríl Adamčíková Margita, JUDr. 5. apríl 2017 15:00 - 17:00
Badliková Mária, Mgr. 12. apríl 2017 15:00 - 17:00
Bojčík Jozef, PaedDr., MPH 19. apríl 2017 15:00 - 17:00
Budišová Marta, JUDr. 26. apríl 2017 15:00 - 17:00
máj Bucher Slavomír, RNDr., PhD. 3. máj 2017 15:00 - 17:00
Kočiš Stanislav, Ing. 10. máj 2017 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 17. máj 2017 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 24. máj 2017 15:00 - 17:00
Sitkár Andrej, Ing. 31. máj 2017 15:00 - 17:00
jún Varga Zsolt, JUDr. 7. jún 2017 15:00 - 17:00
Veles Emil 14. jún 2017 15:00 - 17:00
Zemková Beáta, JUDr. 21. jún 2017 15:00 - 17:00
Adamčíková Margita, JUDr. 28. jún 2017 15:00 - 17:00
júl Badliková Mária, Mgr. 12. júl 2017 15:00 - 17:00
Bojčík Jozef, PaedDr., MPH 19. júl 2017 15:00 - 17:00
Budišová Marta, JUDr. 26. júl 2017 15:00 - 17:00
august Bucher Slavomír, RNDr., PhD. 2. august 2017 15:00 - 17:00
Kočiš Stanislav, Ing. 9. august 2017 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 16. august 2017 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 23. august 2017 15:00 - 17:00
Sitkár Andrej, Ing. 30. august 2017 15:00 - 17:00
september Varga Zsolt, JUDr. 6. september 2017 15:00 - 17:00
Veles Emil 13. september 2017 15:00 - 17:00
Zemková Beáta, JUDr. 20. september 2017 15:00 - 17:00
Adamčíková Margita, JUDr. 27. september 2017 15:00 - 17:00
október Badliková Mária, Mgr. 4. október 2017 15:00 - 17:00
Bojčík Jozef, PaedDr., MPH 11. október 2017 15:00 - 17:00
Budišová Marta, JUDr. 18. október 2017 15:00 - 17:00
Bucher Slavomír, RNDr., PhD. 25. október 2017 15:00 - 17:00
november Kočiš Stanislav, Ing. 1. november 2017 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 8. november 2017 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 15. november 2017 15:00 - 17:00
Sitkár Andrej, Ing. 22. november 2017 15:00 - 17:00
Varga Zsolt, JUDr. 29. november 2017 15:00 - 17:00
december Veles Emil 6. december 2017 15:00 - 17:00
Zemková Beáta, JUDr. 13. december 2017 15:00 - 17:00

 


Volebný obvod 1

Poslanci: Bojčík Jozef, PaedDr., MPH, Bucher Slavomír, RNDr., PhD., Kočiš Stanislav, Ing.

Územie: Luník I a Luník II:
Obchodná, Ondavská, Považská, Medická, Lesnícka, Poľovnícka, Laborecká, Inžinierska, Blatná, Brečtanová, Robotnícka, Ružová 89-95 nepárne, Stokrásková, Zvončeková, Husárska, Fialková, Tr. SNP 3-39 nepárne, Čapajevova, Ipeľská, Kysucká, Výstavby, Trieda SNP 4-26 párne, Hronská 6-12 párne, Sokolovská, Pokroku

            

Volebný obvod 2

Poslanci: Adamčíková Margita, JUDr., Rychnavský Štefan, Mgr., Veles Emil

Územie: Luník III a Luník IV:  
Tr.SNP 34-52 párne, Ružínska, Slobody, Obrody, Brigádnická, Ľudová, Popradská 5-11 nepárne, Hronská 7-17 nepárne, Markušova, Gudernova, Kežmarská, Šafárikova tr.1-21 nepárne, Nešporova, Uherova, Tr.SNP 54-84 párne

        

Volebný obvod 3

Poslanci: Badliková Mária, Mgr., Varga Zsolt, JUDr., Zemková Beáta, JUDr.

Územie: Luník V,  Luník VI:
Ružová 27-43 nepárne, Ružová 45-50 všetky, Toryská, Orgovánová, Muškátová, Pražská, Matuškova, Idanská 1-35 nepárne, Bernolákova 1-35 nepárne, Tr.SNP 47-55 nepárne, Jazmínová, Narcisová, Idanská 2-6 párne, Bernolákova 2-26 párne, Tri hôrky, Moldavská 1-37 nepárne, Tr.SNP 57-83 nepárne

          

Volebný obvod 4

Poslanci: Baník Slavomír, Ing., Budišová Marta, JUDr., Liba Peter, Mgr., Sitkár Andrej, Ing.

Územie: Luník VII, Luník VIII  a IBV
Moldavská 41-43 nepárne, Michalovská, Humenská, Trebišovská, Rožňavská, Bardejovská, Šafárikova tr.4-10 párne, Trieda SNP 86-98 párne, Mikovíniho, Petzvalova, Hellova, Stodolova, Jedlíkova, Diamantová, Čsl.odboja, Opálová, Smaragdová, Jantárové námestie, Rubínová, Topásová, Čičky-Majer, Popradská 2-90 párne, Brnenská, Hodonínska, Žilinská, Štiavnická, Sliačska, Lučenecká, Jihlavská, Kremnická, Martinská, Stropkovská, Karlovarská, Plzenská, Piešťanská, Trnavská, Bratislavská