Kontakt

Budova

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD
Trieda. SNP 39
040 11 Košice - Západ

 

Telefón: 055/ 788 32 00
Fax: 055/ 788 32 09
email: miestnyurad @ kosicezapad .sk
  info @ kosicezapad .sk

               Kancelárie prvého kontaktu                                                           Úradné hodiny

Matrika rodná, sobášna a úmrtná  055 / 7883281  
 
 
 
 
Pondelok 8:00 - 15:30 hod.
Overovanie listín a podpisov na listinách  055 / 7883282 Utorok 8:00 - 15:30 hod.
Podateľňa 055 / 7883280 Streda 8:00 - 17:30 hod.
Fax 055 / 7883209 Štvrtok 8:00 - 15:30 hod.
    Piatok 8:00 - 13:30 hod.
 

 

Meno funkcia pevná linka mobil
J. JAKUBOV, Ing. starosta 788 32 00  
 
 
 
A. SITKÁR, Ing. zástupca starostu 788 32 00
A. HILDEBRAND, Ing. prednostka MÚ 788 32 00
J. FILIPKO, Ing. miestny kontrolór 788 32 05
Organizačno-právne oddelenie
A. KOVALČINOVÁ, PhDr. vedúca oddelenia 788 32 06  
 
S. PITOŇÁKOVÁ, Mgr. sekretariát 788 32 00
E. STIBOREK, PhDr. sekretariát 788 32 01 0908799307
M. DEBNÁRIKOVÁ, Bc. podateľňa 788 32 80  
V. ORAVEC, JUDr. právne služby 788 32 21 0911393309
J. HUDÁKOVÁ referentka    
Oddelenie matriky a evidencia obyvateľov  
M. FUŇAKOVÁ vedúca oddelenia 788 32 20 0911651465
Ľ. CEĽUCHOVÁ matrika 788 32 26        
M. BAČOVÁ matrika 788 32 27
I. TATARČÍKOVÁ, Mgr. matrika 788 32 27
A. FALÁTOVÁ evidencia obyv. 788 32 24
J. STERCZOVÁ, JUDr. evidencia obyv. 788 32 24
V. SOLÁROVÁ overovanie 788 32 80
Ekonomické oddelenie  
P. MEĽUCH, Ing. vedúci oddelenia 788 32 10 0908799310
M. KOLÁRČIK, Ing. stratégie, projekty 788 32 15 0911393311
J. ŽILLOVÁ finančná učtáreň 788 32 12  
 
A. ŠKVARKOVÁ pokladňa 788 32 13
A. GESCHWANDTNEROVÁ mzdová učtáreň 788 32 14 0911670019
Oddelenie rozvoja  
J. ČOP, Ing. vedúci oddelenia 788 32 40 0918937338
M. MOROVÁ, Ing. podnikateľské činnosti 788 32 44 0903651425
B. MIŽÁKOVÁ, Ing. stav. činnosť správa trhu 788 32 41  
 
M. KLEMOVÁ, Mgr. evidencia psov, správa trhoviska 788 32 41
Z. DOBOS MOS 788 32 43 0911651052
O. KOVÁCS, Mgr. referent    0911221157
J. RICHVEIS agenda rozvoja bývania 788 32 51 0911703705
Majetkové oddelenie   
I. ORAVCOVÁ, Ing. vedúca oddelenia 788 32 60 0903651465
M. DENCI, Ing. IS administrátor 788 32 69 0911393303
B. OLAJOŠOVÁ hospodárka 788 32 61   0911393301
A. LAUFOVÁ, Ing. správa majetku 788 32 68
J. BERNÁT, Ing. referent
A. MIKLOŠOVÁ referent
H. ČERŇÁK referent 788 32 67  0903651525
Sociálne oddelenie   
M. KARAFOVÁ, Mgr. vedúca oddelenia 788 32 70 0911093990
Z. KRÁĽOVSKÁ, Bc. MOS 788 32 71  0903655735
J. ŽĎÁRA, PhDr. referent   0908603468
V. RUSZOVÁ opatrovateľská starostlivosť 788 32 72  
Oddelenie kultúry Átrium klub, Zuzkin park 4  
D. BÉREŠ, PhDr. vedúci oddelenia 642 62 85 0908592166
V. KENTOŠOVÁ, Ing. referentka 643 25 71  0903655845
J. BERMANNOVÁ referentka  
K. KISSOVÁ referentka 0903655805
T. GREGA referent 0911207780

 

Multifunkčný objekt, Laborecká 2

Terasáčik - centrum pre rodičov s deťmi
Tel: 055/788 32 45

Zariadenie opatrovateľskej činnosti
Tel: 055/788 32 73, 055/64 22 842

Klub seniorov
Tel: 055/644 30 27

Klub kresťanských seniorov
Tel: 055/644 03 34

Klub maďarských seniorov