Katalóg ulíc

v abecednom poradí

Aničkin park Humenská Markušova Pokroku Šafárikova trieda
Bardejovská Husárska Martinská Poľovnícka Štiavnická
Bernolákova Idanská Matuškova Popradská Topásová
Blatná Inžinierska Medická Považská Topoľčianska
Bratislavská Ipeľská Michalovská Pražská Toryská
Brečtanová Jantárové námestie Mikovíniho Prievidzská Trebišovská
Breznianska Jazmínová Moldavská - nepárne Púchovská Tri hôrky
Brigádnická Jedlíkova Muškátová Robotnícka Trieda SNP
Brnenská Jihlavská Narcisová Rožňavská Trnavská
Čapajevova Karlovarská Nešporova Rubínová Tvrdošínska
Československého odboja Katkin park Novobanská Ružínska Uherova 
Čičky - majer Kežmarská Obchodná Ružová Výstavby
Diamantová Kremnická Obrody Sliačska Zvončeková
Fialková Kysucká Ondavská Slobody Zuzkin park
Fiľakovská Laborecká Opálová Smaragdová Žarnovická
Gudernova Lesnícka Orgovánová Sokolovská Žilinská
Hellova Levická Petzvalova Stodolova  
Hodonínska Lučenecká Piešťanská Stokrásková  
Hronská Ľudová Plzenská Stropkovská  

 

..........................................................................................................................................................................................

podľa jednotlivých Luníkov

Luník I:
Obchodná, Ondavská, Považská, Medická, Lesnícka, Poľovnícka, Laborecká, Inžinierska, Blatná, Brečtanová, Robotnícka, Ružová 89-95 nepárne, Stokrásková, Zvončeková, Husárska, Fialková, Tr. SNP 3-39 nepárne,

Luník II:
Čapajevova, Ipeľská, Kysucká, Výstavby, Trieda SNP 4-26 párne, Hronská 6-12 párne, Sokolovská, Pokroku

Luník III:
Tr.SNP 34-52 párne, Ružínska, Slobody, Obrody, Brigádnická, Ľudová, Popradská 5-11 nepárne, Hronská 7-17 nepárne

Luník IV:   
Markušova, Gudernova, Kežmarská, Šafárikova tr.1-21 nepárne, Nešporova, Uherova, Tr.SNP 54-84 párne

Luník V:  
Ružová 27-43 nepárne, Ružová 45-50 všetky, Toryská, Orgovánová, Muškátová, Pražská, Matuškova, Idanská 1-35 nepárne, Bernolákova 1-35 nepárne, Tr.SNP 47-55 nepárne

Luník VI: 
Jazmínová, Narcisová, Idanská 2-6 párne, Bernolákova 2-26 párne, Tri hôrky, Moldavská 1-37 nepárne, Tr.SNP 57-83 nepárne

Luník VII:  
Moldavská 41-43 nepárne, Michalovská, Humenská, Trebišovská, Rožňavská, Bardejovská, Šafárikova tr.4-10 párne, Trieda SNP 86-98 párne

Luník VIII:
Mikovíniho, Petzvalova, Hellova, Stodolova, Jedlíkova

IBV:
Diamantová, Čsl.odboja, Opálová, Smaragdová, Jantárové námestie, Rubínová, Topásová, Čičky-Majer, Popradská 2-90 párne, Brnenská, Hodonínska, Žilinská, Štiavnická, Sliačska, Lučenecká, Jihlavská, Kremnická, Martinská, Stropkovská, Karlovarská, Plzenská, Piešťanská, Trnavská, Bratislavská, Fiľakovská, Levická, Novobanská, Prievidzská, Púchovská, Topoľčianska, Tvrdošínska, Žarnovická