Informácie o dotáciách

Nové pravidlá pre poskytovanie dotácií sú upravené vo Všeobecnom záväznom nariadení Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií , ktoré nadobudlo účinnosť 22.5.2015.
Dotácia nemôže byť poskytnutá spätne na aktivity, ktoré  už boli realizované.

Starosta MČ schvaľuje poskytnutie dotácie do výšky 200 eur.

V prípade dotácie s požadovanou sumou nad 200 EUR, o žiadostiach rozhoduje Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ.
V týchto prípadoch je potrebné podať písomnú žiadosť vrátane príslušných dokladov:
a) pre aktivity s termínom realizácie v 1. polroku nasledujúceho roka najneskôr do 30.11. predchádzajúceho roka,
b) pre aktivity s termínom realizácie v 2. polroku bežného roka najneskôr do 10.5. bežného roka.

Informácie:
Ing. Marek Kolárčik
Ekonomické oddelenie
mail: kolarcik @ kosicezapad.sk 
tel.:055/7883215
mobil:0911393311

Dokumenty

 


Mestská časť Košice-západ podporila tieto podujatia:

 

Majstrovstvá sveta stredných škôl vo futbale 2017
9.6.2017

Majstrovstvá sveta stredných škôl vo futbale 2017

Na Majstrovstvách sveta stredných škôl vo futbale 2017 Slovenská republiku bola reprezentovaná futbalovým tímom hráčov Športového gymnázia na Triede SNP 104 v Košiciach. viac


Festival Rastieme s deťmi
27.4.2016

Festival Rastieme s deťmi

Stovka rodičov a tehotných žien sa v sobotu zišla na festivale Rastieme s deťmi konanom v Materskom centre Delfínik na Terase. viac


Veľkonočné posedenie ľudí bez domova
8.4.2016

Veľkonočné posedenie ľudí bez domova

Veľkonočné posedenie ľudí bez domova sa uskutočnilo 22.3.2016 v priestoroch charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. viac


Odkopníme predsudky - futbal spája
7.10.2015

Odkopníme predsudky - futbal spája

V Košiciach sa dňa 24.9.2015 uskutočnila výnimočná akcia – charitatívny futbalový zápas „Odkopnime predsudky – futbal spája“, ktorá bola podporená z rozpočtu MČ Košice – Západ na rok 2015. viac