Home

Členovia OZ Kresťanských seniorov v Strede nad Bodrogom a Sároszpataku
23.5.2017

Členovia OZ Kresťanských seniorov v Strede nad Bodrogom a Sároszpataku

Dňa 18.05.2017 sa členovia OZ kresťanských seniorov zúčastnili celodenného poznávacieho zájazdu do Stredy nad Bodrogom a Sároszpataku. viac


Dámy a páni z Klubu seniorov sa stretli pri guláši
23.5.2017

Dámy a páni z Klubu seniorov sa stretli pri guláši

Jeden z prvých horúcich májových dní využili naši seniori z Klubu seniorov na výlet do prírody. 17. mája sa ich viac ako 50 stretlo na Hornom Bankove pri guláši. viac


Ceny mestskej časti a starostu mestskej časti si prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy
18.5.2017

Ceny mestskej časti a starostu mestskej časti si prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy

utorok 16. mája 2017 boli počas slávnostného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ odovzdané ceny mestskej časti, ako aj ceny starostu mestskej časti. viac


Športový deň národnostných menšín
17.5.2017

Športový deň národnostných menšín

Dňa 20. mája 2017 (v sobotu) so slávnostným otvorením od 10.00 hod. v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ul.č.2 sa uskutoční XIX. Športový deň národnostných menšín. viac

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2014
5.6.2015

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2014

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2014 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. viac


Návrh plánu kontrolnej činnosti
3.6.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2015. viac


Strategický dokument "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025"
13.5.2015

Strategický dokument "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025"

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, vydáva "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025", ktorý predložil obstarávateľ Mesto Košice. viac


Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025
17.3.2015

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Mestská časť Košice-Západ oznamuje občanom, že dňa 12.03.2015 jej bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025“. viac