Home

Jeseň života má v sebe múdrosť, zrelosť a skúsenosti
21.4.2017

Jeseň života má v sebe múdrosť, zrelosť a skúsenosti

20. apríla 2017 sa v klube dôchodcov na Laboreckej ulici stretli jubilanti, aby spolu s priateľmi a známymi oslávili svoje životné jubileá. viac


Seniori z Denného centra si zvyšovali finančnú gramotnosť
21.4.2017

Seniori z Denného centra si zvyšovali finančnú gramotnosť

9.3.2017 sa v Klube seniorov Denného centra uskutočnila prednáška zameraná na finančnú gramotnosť seniorov. viac


Hľadáme mladých šikovných absolventov na absolventskú prax
19.4.2017

Hľadáme mladých šikovných absolventov na absolventskú prax

V prípade záujmu poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle +42155 788 32 45, mailom na zdara@kosicezapad.sk, prípadne osobne na sociálnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, číslo dverí 307, 308. viac


Slávnostný koncert "Ctíme si významné osobnosti našich dejín"
18.4.2017

Slávnostný koncert "Ctíme si významné osobnosti našich dejín"

Občianske združenie "Karpaty Košice", Ukrajinský národný zbor "Karpaty", Regionálna rada ZRUSR v Košiciach, Zväz skautov "PLAST" ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku pozývajú na slávnostný koncert "Ctíme si významné osobnosti našich dejín". viac

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2014
5.6.2015

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2014

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2014 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. viac


Návrh plánu kontrolnej činnosti
3.6.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2015. viac


Strategický dokument "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025"
13.5.2015

Strategický dokument "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025"

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, vydáva "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025", ktorý predložil obstarávateľ Mesto Košice. viac


Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025
17.3.2015

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025

Mestská časť Košice-Západ oznamuje občanom, že dňa 12.03.2015 jej bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025“. viac