Home

Deti dnes majú svoj sviatok
1.6.2017

Deti dnes majú svoj sviatok

Spríjemniť Deň detí detičkám sa rozhodol aj pán starosta Ján Jakubov spolu so svojim zástupcom Andrejom Sitkárom. Vo štvrtok 1. júna spoločne navštívili malých pacientov v Detskej fakultnej nemocnici na Terase. viac


DEŇ DETÍ NA TERASE
29.5.2017

DEŇ DETÍ NA TERASE

Milé detičky, milí rodičia, sviatok našich ratolestí sa blíži a ani tento rok sa to nezaobíde bez patričnej oslavy. viac


Slávnostné uvítanie novorodencov do života
24.5.2017

Slávnostné uvítanie novorodencov do života

V stredu 17. 05. 2017 popoludní sa v rámci Dní Terasy 2017 uskutočnilo ďalšie – druhé tohtoročné spoločné uvítanie novorodencov do života. viac


Slávik Slovenska 2017
24.5.2017

Slávik Slovenska 2017

V stredu 17. 05. 2017 dopoludnia sa v Átrium klube MČ Košice-Západ uskutočnilo ostatné podujatie v tomto roku z radu umeleckých školských súťaží pre žiakov základných škôl okresu Košice – okolie „Slávik Slovenska“ – súťaž v interpretácii ľudových piesní. viac

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino"
3.12.2015

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino"

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods.1, písm. a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny "Košice- Domino". viac


Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018
27.11.2015

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018 viac


Návrh plánu kontrolnej činnosti
26.11.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2016.
viac


Rozhodnutie k zámeru Obytný súbor NT3, Košice
28.9.2015

Rozhodnutie k zámeru Obytný súbor NT3, Košice

Rozhodnutie Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - Obytný súbor NT3, Košice. viac