Home

Členovia OZ Kresťanských seniorov na duchovno-poznávacom zájazde
8.6.2017

Členovia OZ Kresťanských seniorov na duchovno-poznávacom zájazde

V utorok, dňa 6.6.2017 sa členovia OZ Kresťanských seniorov zúčastnili duchovno-poznávacieho zájazdu, ktorého predmetom bola návšteva drevených chrámov a kultúrnych pamiatok UNESCO vo Svidníckom okrese. viac


Zrenovovali sme Zariadenie opatrovateľskej služby
6.6.2017

Zrenovovali sme Zariadenie opatrovateľskej služby

Za uplynulé dva roky mestská časť renovovala Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici, ktorého je zriaďovateľom. viac


Potravinová pomoc jún 2017
5.6.2017

Potravinová pomoc jún 2017

Informácie pre príjemcov potravinového balíka. viac


"Do práce na bicykli"
2.6.2017

"Do práce na bicykli"

Tak ako predošlý rok tak aj tento sa Mestská časť Košice - Západ zapojila do tohto projektu. viac

Verejná vyhláška - stavebné povolenie
8.6.2016

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Košický samosprávny kraj, povoľuje stavebníkovi Mesto Košice líniovú stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" viacNávrh plánu kontrolnej činnosti
30.5.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2016. viac


Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015
26.5.2016

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. viac