Home

PREDZÁHRADKARI POZOR !
21.6.2017

PREDZÁHRADKARI POZOR !

Máme tu ďalší ročník Súťaže o najkrajšiu predzáhradku mestskej časti v roku 2017. viac


Nová letná knižnica "Nezábudka" na Poľovníckej ulici
21.6.2017

Nová letná knižnica "Nezábudka" na Poľovníckej ulici

Knižnica pre mládež mesta Košice v utorok 20.6.2017 slávnostne otvorila novú letnú čitáreň, atraktívny a príjemný priestor v pobočke Nezábudka na Poľovníckej ulici v Košiciach, ktorý bude slúžiť na letné čítanie a na veľa ďalších aktivít pre malých aj väčších čitateľov. viac


Mestská časť Košice-Západ hľadá absolventov škôl a dobrovoľníkov
20.6.2017

Mestská časť Košice-Západ hľadá absolventov škôl a dobrovoľníkov

Ukončili ste štúdium? Ste nezamestnaný? Máte záujem o dobrovoľníctvo? Mestská časť Košice-Západ Vám ponúka možnosť uplatnenia sa na pozícii "opatrovateľka terénnej opatrovateľskej služby". viac


Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach
16.6.2017

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). viac

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016
24.5.2017

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. viac


Zisťovanie SILC
13.4.2017

Zisťovanie SILC

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017. viac


Zisťovanie IKT
13.4.2017

Zisťovanie IKT

Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017. viac


Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017
30.3.2017

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (ďalej len OR HaZZ) vypracovalo v zmysle § 21 písm. l) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi opatrenia na zabezpečenie úloh a povinností súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi. viac