Home

Terasa Street Basket 2017 je za nami. Úspech zaznamenala medzinárodná účasť
17.5.2017

Terasa Street Basket 2017 je za nami. Úspech zaznamenala medzinárodná účasť

Začiatok každoročného festivalu Dni Terasy 2017 patril športu, konkrétne basketbalu. viac


Kresťanských seniorov na Terase prišli navštíviť priatelia z Belej nad Cirochou a Zemplínskych Hámrov
17.5.2017

Kresťanských seniorov na Terase prišli navštíviť priatelia z Belej nad Cirochou a Zemplínskych Hámrov

Občianske združenie kresťanských seniorov na Terase aktívne spolupracuje s klubom seniorov v Belej nad Cirochou a Zemplínskych Hámroch. viac


Deň matiek v Kresťanskom klube seniorov
16.5.2017

Deň matiek v Kresťanskom klube seniorov

Stáva sa už pomaly tradíciou, že pri príležitosti rôznych sviatkov a pamätných dní prídu našich seniorov z Denného centra rozveseliť deti zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18. viac


Zástupcovia Terasy rokovali s predstaviteľmi partnerskej mestskej časti Budapešť-Józsefváros
16.5.2017

Zástupcovia Terasy rokovali s predstaviteľmi partnerskej mestskej časti Budapešť-Józsefváros

Mestská časť Košice-Západ uvítala možnosť po niekoľkoročnej prestávke obnoviť spoluprácu s partnerskou mestskou časťou Budapešť - Józsefváros. viac

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017
30.1.2015

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017 viac


Návrh plánu kontrolnej činnosti
21.11.2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2015. viac


Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - administratívne priestory na Trieda SNP 39, Košice
3.6.2014

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - administratívne priestory na Trieda SNP 39, Košice

Mestská časť Košice - Západ vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v budove na Triede SNP 39 v Košiciach (budova miestneho úradu) V priestoroch sídlil notársky úrad. viac


Návrh plánu kontrolnej činnosti
3.6.2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2014 viac