Majetok

1. Zoznam objektov vo vlastníctve alebo správe Mestskej časti košice - Západ

  • Prevádzková budova Tr. SNP 39, Košice
  • Kultúrne stredisko Átrium klub, Zuzkin park 4, Košice
  • Prevádzková budova Laborecká 2, Košice
  • Prevádzková budova Tr. SNP 24, Košice
  • Prevádzková budova Michalovská 49, Košice
  • Prevádzková budova Hellova 2, Košice

2. Služba pre nájomcov spravovaných nehnuteľností

Administratívne požiadavky spojené s užívaním nebytového priestoru
Kontakt: Ing. Andrea Laufová
Telefón: 055/7883268
E-mail: laufova @ kosicezapad.sk

Technické požiadavky spojené s užívaním nebytového priestoru
Kontakt: Henrich Čerňák
Telefón: 055/7883267
E-mail: cernak @ kosicezapad.sk

3. Informácie o odpredaji nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, poskytuje vlastník - Mesto Košice

Telefón: 055/6419111