Rekonštrukcia meniarne pri Amfiteátri

15. jún 2017

Od pondelka 19.6.2017 dôjde v električkovej doprave v Košiciach k obmedzeniu, ktoré sa týka aj obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice - Západ. Dôvodom je začatie rekonštrukčných prác na meniarni pri amfiteátri, ktorá napája električkovú trať od ulice Čsl. armády až po trhovisko na Luníku II. Obmedzenie bude trvať až do úplnej výluky električkovej dopravy na Triede SNP, ktorá je plánovaná od mesiaca august 2017.

Električkové linky 6, 9 a R7 budú v smere od kruhového objazdu Moldavská premávať len po zastávku "Kino Družba", ktorá bude prestupným uzlom medzi električkovou dopravou a náhradnou autobusovou dopravou. Od tohto termínu (19.6.2017) sa preto predlžuje trasa linky X2 (Krajský úrad - Nám. Maratónu mieru - Amfiteáter - Kino Družba) a zavádza sa nová linka X6 s trasou Nám. Maratónu mieru - Amfiteáter - Kino Družba. Cestná doprava obmedzená nebude.

Ostatné, už existujúce obmedzenia súvisiace s rekonštrukčnými prácami na električkových tratiach (Komenského ul., ul. B. Němcovej - Zimná - Čsl. armády a pod mostom VSS), ostávajú v platnosti.

Dopravu do železiarní na rannú zmenu zabezpečí v pracovných dňoch aj nový spoj linky R3 o 4:52 hod z Námestia Maratónu mieru cez Kuzmányho ulicu a Moldavskú cestu.

Zmena cestovných poriadkov nastáva na linkách  2, 3, 6, 7, 9, R1, R2, R3, R6, R7, X2, X7, X9, XR2.  
V súvislosti s vyššie uvedeným obmedzením budú počas víkendových dní, v sobotu a nedeľu 17. - 18. 6. 2017, prebiehať prípravné práce – inštalácia koľajovej výhybky v priestore koľajiska medzi zastávkami „Kino Družba“ a „Nová nemocnica“.

Z tohto dôvodu dôjde k týmto prevádzkovým zmenám v trasách liniek MHD:

  • električková linka 6 bude premávať v skrátenom úseku Staničné námestie - Nám. osloboditeľov - SOŠ automobilová - Spoločenský pavilón - Vozovňa DPMK, a späť
  • električková linka 9 bude premávať v skrátenom úseku Autocamping - Železníky, križovatka - Spoločenský pavilón - Vozovňa DPMK, a späť
  • električková linka R7 bude premávať v skrátenom úseku Vstupný areál USS - OC Optima - Spoločenský pavilón - Vozovňa DPMK, a späť (ako linka R6)
  • autobusová linka X2 bude premávať v predĺženej trase Krajský úrad - Nám. Maratónu mieru - Amfiteáter - Nová nemocnica - Spoločenský pavilón. Na svojej trase zastaví na autobusových stanovištiach, na úrovni električkových zastávok.


Cestovné poriadky liniek sa nemenia, upozorňujeme však, že vzhľadom na prestup cestujúcich môže dochádzať k omeškaniu spojov do 5 minút.