Aktuality - Poriadok a čistota

       

       

        

Dobrovoľne pre Terasu
25.9.2017

Dobrovoľne pre Terasu

Rovnako ako minulý rok, aj tentokrát sa naša mestská časť zapojila do medzinárodnej kampane "Týždeň dobrovoľníctva". viac


Zveľaďujeme našu komunitnú záhradu
26.4.2017

Zveľaďujeme našu komunitnú záhradu

Keďže v piatok 21.04.2017 bolo počasie dobrovoľníkom naklonené, navštívili v tento deň komunitnú záhradu na Terase, aby upravili zeleň vrátane kríkov a stromov, namaľovali kovové konštrukcie a brány, tiež sa upratovalo a postavili sa komunitné záhony, v ktorých budú môcť obyvatelia Terasy záhradkárčiť. viac


Rokovanie s Kositom vo veci odpadového hospodárstva
6.4.2017

Rokovanie s Kositom vo veci odpadového hospodárstva

Dňa 06.04.2017 sa na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Západ uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov mestskej časti a spoločnosti Kosit a.s. viac


Jarná brigáda v komunitnej záhrade na Terase
23.3.2017

Jarná brigáda v komunitnej záhrade na Terase

Mestská časť Košice – Západ v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc pozýva na vybrané dobrovoľnícke podujatia, ktorých cieľom je revitalizácia nášho životného prostredia. viac


POZVÁNKA Komunitná záhrada – nový život medzi blokmi
10.3.2017

POZVÁNKA Komunitná záhrada – nový život medzi blokmi

Srdečne Vás všetkých pozývame na prednášku, ktorá je súčasťou prípravy komunitnej záhrady - Terasa v Zuzkinom parku v Mestskej časti Košice-Západ. viac


Venčoviská na Terase sú objektom vandalov
17.2.2017

Venčoviská na Terase sú objektom vandalov

Koncom minulého roka bolo na Terase obnovených , oplotených a doplnených cvičiacimi prvkami niekoľko nových venčovísk pre našich štvornohých spoluobyvateľov. Pri pravidelnej terénnej kontrole bol však zistený drobný vandalizmus páchaný na týchto plochách. viac


Terasa je vďaka novým kontajneroviskám čistejšia
16.2.2017

Terasa je vďaka novým kontajneroviskám čistejšia

Stav čistoty a poriadku je v blízkosti novovzniknutých kontajnerovísk oveľa lepší, ako tomu bolo pred ich realizáciou, čo potvrdzujú aj samotní obyvatelia našej mestskej časti. viac


Zimná údržba na Terase
19.1.2017

Zimná údržba na Terase

Od začiatku výdatného sneženia spred minulého týždňa sa Mestská časť Košice – Západ intenzívne zapája všetkými svojimi technickými a personálnymi kapacitami do zabezpečovania zimnej údržby. viac


Skrášlili sme prostredie v okolí zastávky na Mikovíniho ulici
5.8.2016

Skrášlili sme prostredie v okolí zastávky na Mikovíniho ulici

V okolí konečnej zastávky MHD na Mikovíniho ulici sme vďaka pracovníkom menších obecných služieb (MOS) zabezpečili odstránenie nežiaduceho ruderálneho porastu, vrátane nového náteru železného plotu v tomto priestore. viac


Čistili sme Račí potok
5.8.2016

Čistili sme Račí potok

Úsek tzv. Račieho potoka na Popradskej ulici smerom k jazdiarni je opäť vyčistený. viac