Home

Slávnostné uvítanie novorodencov do života
24.5.2017

Slávnostné uvítanie novorodencov do života

V stredu 17. 05. 2017 popoludní sa v rámci Dní Terasy 2017 uskutočnilo ďalšie – druhé tohtoročné spoločné uvítanie novorodencov do života. viac


Slávik Slovenska 2017
24.5.2017

Slávik Slovenska 2017

V stredu 17. 05. 2017 dopoludnia sa v Átrium klube MČ Košice-Západ uskutočnilo ostatné podujatie v tomto roku z radu umeleckých školských súťaží pre žiakov základných škôl okresu Košice – okolie „Slávik Slovenska“ – súťaž v interpretácii ľudových piesní. viac


Členovia OZ Kresťanských seniorov v Strede nad Bodrogom a Sároszpataku
23.5.2017

Členovia OZ Kresťanských seniorov v Strede nad Bodrogom a Sároszpataku

Dňa 18.05.2017 sa členovia OZ kresťanských seniorov zúčastnili celodenného poznávacieho zájazdu do Stredy nad Bodrogom a Sároszpataku. viac


Dámy a páni z Klubu seniorov sa stretli pri guláši
23.5.2017

Dámy a páni z Klubu seniorov sa stretli pri guláši

Jeden z prvých horúcich májových dní využili naši seniori z Klubu seniorov na výlet do prírody. 17. mája sa ich viac ako 50 stretlo na Hornom Bankove pri guláši. viac

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10
25.5.2017

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10 viac


Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
25.5.2017

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mestská časť Košice - Západ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. viac


Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
25.5.2017

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mestská časť Košice - Západ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. viac


Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2017
24.5.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2017 viac