Home

Spevokol  Rozmarín na Seniorskej hviezde 2017
24.2.2017

Spevokol Rozmarín na Seniorskej hviezde 2017

16.2.2017 sa konal v priestoroch Kasární/Kulturparku 2. ročník podujatia Seniorská hviezda. viac


Krajské kolo súťaže  Šaliansky Maťko J. C. Hronského
24.2.2017

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského viac


Venčoviská na Terase sú objektom vandalov
17.2.2017

Venčoviská na Terase sú objektom vandalov

Koncom minulého roka bolo na Terase obnovených , oplotených a doplnených cvičiacimi prvkami niekoľko nových venčovísk pre našich štvornohých spoluobyvateľov. Pri pravidelnej terénnej kontrole bol však zistený drobný vandalizmus páchaný na týchto plochách. viac


Terasa je vďaka novým kontajneroviskám čistejšia
16.2.2017

Terasa je vďaka novým kontajneroviskám čistejšia

Stav čistoty a poriadku je v blízkosti novovzniknutých kontajnerovísk oveľa lepší, ako tomu bolo pred ich realizáciou, čo potvrdzujú aj samotní obyvatelia našej mestskej časti. viac

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.2.2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu viac


Zámer prevodu nehnuteľného majetku – dokončených investícií
23.2.2017

Zámer prevodu nehnuteľného majetku – dokončených investícií

Mestská časť Košice - Západ zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku - dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku Mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa. viac


Návrh VZN MČ Košice - Západ o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice - Západ
23.2.2017

Návrh VZN MČ Košice - Západ o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice - Západ

Návrh VZN MČ Košice - Západ o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice - Západ. viac


Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10
23.2.2017

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10 viac