Home

Odfoťte svoju predzáhradku a súťažte o hodnotné ceny
22. 6. 2016

Odfoťte svoju predzáhradku a súťažte o hodnotné ceny

Starosta Mestskej časti Košice – Západ v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach vyhlasuje súťaž o najkrajšiu predzáhradku Mestskej časti Košice – Západ v roku 2016.  viac

Na Terase vytvoria veľkú letnú pláž
21. 6. 2016

Na Terase vytvoria veľkú letnú pláž

MČ Košice – Západ v rámci napĺňania posolstva Európskeho mesta športu – Košice 2016, vytvorí takmer počas celého júla pred OC Galéria veľké plážové ihrisko.  viac

Verejné prerokovanie
20. 6. 2016

Verejné prerokovanie

Verejné prerokovanie funkčného využitia zelených verejných priestranstiev  viac

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZOV Kazimíra Nehrebeczkého
15. 6. 2016

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZOV Kazimíra Nehrebeczkého

Milí priatelia, pozývame vás na vernisáž výstavy diel Kazimíra Nehrebeczkého,  viac

Chodníky
10. 6. 2016

Chodníky

V rokoch 2014 a 2015 MČ Košice - Západ na základe podnetov občanov zrealizovala výstavbu nových chodníkov.  viac

Parkoviská
10. 6. 2016

Parkoviská

V rokoch 2014 a 2015 MČ Košice - Západ pokračovala v snahe zlepšiť nepriaznivú situáciu nedostatku parkovacích miest budovaním nových a rozširovaním existujúcich parkovacích plôch.  viac

Návšteva seniorov v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva
10. 6. 2016

Návšteva seniorov v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva

Krásy Slovenska spoznávajú aj seniori z Terasy. Niekoľko krát v roku sa zúčastňujú poznávacích zájazdov.  viac

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
6. 6. 2016

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

Dňa 03. 06. 2016 v rámci dňa dobrovoľníctva ponúkla svoju verejne prospešnú činnosti Mestskej časti Košice - Západ spoločnosti Skanska a.s..  viac

Verejná vyhláška - stavebné povolenie
8. 6. 2016

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Košický samosprávny kraj, povoľuje stavebníkovi Mesto Košice líniovú stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice"  viac

Verejná vyhláška
6. 6. 2016

Verejná vyhláška

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby "Košice - Trieda KVP - úprava NN".  viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti
30. 5. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2016.  viac

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015
26. 5. 2016

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  viac

Partner kultúrno-spoločenských podujatí